Modernizare

"Prin Modernizare puteţi îmbunătăţi întotdeauna performanţele maşinii dvs."

 

Maşinile noi sunt caracterizate, din ce în ce mai mult, prin:

 

- productivitate mai mare

- costuri de exploatare mai mici

- impact ameliorat asupra mediului

- flexibilitate îmbunătăţită a producţiei.

Datorită actualizării software şi hardware, maşinile vechi, care funcţionează de mai mulţi ani, pot beneficia, de asemenea, de noile dezvoltări, menite să îmbunătăţească randamentul maşinii şi să prelungească durata de viaţă a acesteia.

Chorus Engineering poate asigura suport in acest domeniu, prin:

- Retehnologizare

- Instruire pe proces